Odricanje

Ove informacije su dostavljene bez jamstva, izričitog ili impliciranog, osim što se vjeruje da su točne prema najboljem saznanju Weadell Company Limited.Informacije predstavljene na ovom web-mjestu odnose se samo na određeni materijal koji je ovdje naznačen.Weadell Co., Ltd. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za korištenje ili oslanjanje na informacije.Korisnik bi trebao pregledati svaku preporuku u specifičnom kontekstu namjeravane uporabe kako bi utvrdio je li prikladna.